Понеділок, 01.03.2021, 00:25

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 54

...
Музична хвилинка
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

№ 6

Група № 6 «Барвіночок»

Наші діти в дитсадочку,

Як барвінок у віночку.

Дружно й весело живуть

І завжди вперед ідуть!

З дітьми працюють вихователі:

 

 

 

  Ісамбаєва Валентина Григорівна

 

 

 

.

 

 

 

 Черненька Ганна Андріївна

 

 

 

.

 

Помічник вихователя

 

 

 

 Осипенко Олена Василівна 

 

 

 

.

 

Консультація для батьків

Підготувала Ісамбаєва В.Г.

Використання прийому моделювання

у розвитку зв'язного мовлення дітей

Мовлення - один з важливих чинників розвитку дитини. Завдяки мовленню малюк входить в наш світ, отримує широкі можливості спілкування з іншими людьми, допомагає зрозуміти один одного, формувати погляди і переконання, а також відіграє величезну роль у пізнанні світу, в якому ми живемо.

Мова дана природою від народження, а ми - дорослі прикладаємо чимало зусиль, щоб вона була розвинена своєчасно і правильно. Які ж особливості мови дітей:

1. Обсяг і характеристика словника.

2. Стан граматичного ладу.

3. Стан звукової культури мовлення.

4. Особливості зв'язного мовлення.

Розглянемо коротко кожен розділ.

1. Словник

Словникова робота– це планомірне розширення активного словника дітей за рахунок незнайомих чи важких їм слів. Відомо, що розширення словника дошкільнят йде разом з ознайомленням його з оточуючої дійсністю, вихованню правильного ставлення до навколишнього. Засвоєні дітьми слова діляться на дві категорії: пасивний словник (слова, які дитина розуміє, пов'язує з певними уявленнями, але не вживає) і активний словник (слова, які дитина як розуміє, так і активно, свідомо вживає у мові). Дуже важливо, щоб нове слово увійшло в активний словник. Це відбувається у разі, якщо буде закріплено і відтворено ними на практиці. Зміст словникової роботи у дошкільному віці, передусім, залежить від того, що саме спочатку закладається в словниковий запас: це лексика, необхідна дитині для спілкування, задоволення якихось своїх потреб, орієнтування в навколишньому, пізнання світу, розвитку й удосконалення різних видів діяльності.

Батьки можуть запропонувати дитині такі ігри: «Яке сонечко», «Що робить дощик», «Хто що робить» і т.д.

Наприклад: «Що робить дощик». Дітям пропонують вибрати про що вони хочуть розповісти, виставити свою позначку і прочитати речення. Всі передбачувані відповіді можна «зашифрувати» (зробити схематичну позначку предмета або дії). Наприклад: дощик намочив доріжку; дощик барабанить по вікну; дощик капає на дерева…

Роботу по розширенню словника проводимо за такими темами: «Одяг», «Взуття», «Овочі», «Фрукти», «Меблі», «Тварини», «Пори року» та інші.

2.  Формування граматичного ладу мови.

Опанувати граматичною будовою мови — означає навчитися правильно вживати різні відмінкові закінчення слів, дієслівні форми та їх видозміни, суфікси, префікси, узгоджувати частини мови, правильно будувати речення, додержуючи відповідного порядку слів у ньому.

Наприклад: вчимо вправляти дітей у вживанні прийменників в, на, під, біля, за відповідно до ситуації, використовуючи позначку-символ.

3. Стан звукової культури мовлення.

Навчаючи дітей звуковому аналізу слів, ми можемо позначити звуки голосні і приголосні відповідною позначкою: голосні   , приголосні        або   . Так можна графічно записати слова:

машина    , сік      .

 

4. Особливості зв'язного мовлення.

    Зв'язне мовлення - це вміння дитини висловлювати свої думки послідовно, без відволікання на зайві деталі. Основні види зв'язного мовлення - це монологічне і діалогічне.  До монологічного мовлення відносимо: складання описових розповідей, переказ, складання розповіді за картиною, складання розповіді з власного досвіду, складання казок, складання загадок.  Вміння дитини точно, лаконічно й образно описувати предмет сприяє вдосконаленню її мови, мислення, полегшує процес обміну інформацією. В цій роботі теж допомагають наочні схеми. Вони помітно спрощують завдання, роблять висловлювання чіткими, зв’язними та послідовними. Наприклад:

                              

    Метод наочного моделювання допомагає дитині поєднати окремі слова у зв'язні речення, судження. З окремих схематичних малюнків, які є для дитини зоровою опорою, дитина впевненіше почуваєся при складанні розповіді. Такі схеми визначають обсяг розповіді, її послідовність. Якщо умовні позначення створено разом з дітьми, вони їх чудово розуміють.

 

Консультація для батьків

Заучування віршів,

використовуючи метод моделювання

Всі батьки розуміють, що заучування віршів для дитини має величезну користь: розширюється кругозір, розвивається пам'ять, формується культурний рівень маленької людини. До речі, найсприятливіший вік для заучування віршів у дитини 4-5 років. Але іноді важко дається заучування віршів.

Існує багато способів і методик заучування віршів. Ми хочемо запропонувати для заучування віршів з малюками використання схематичного зображення предметів і дій, так як діти зазвичай використовують наочно-образне мислення для пізнання світу. Картинний фон, який спостерігає дитина, одночасно з читанням вірша, допомагає сприйняти вірш за двома органам почуттів - зорового і слухового, а значить, краще його зрозуміти і запам'ятати. Для кращого запам'ятовування дитині достатньо навіть простого схематичного зображення до рядка або фрагмента.

Перш, ніж приступити до заучування вірша, прочитайте його з виразом. Якщо батьки вивчать його напам'ять - буде просто чудово.  Потім обов'язково поясніть дитині незнайомі або незрозумілі слова і вирази. Після цього прочитайте вірш ще раз, не кваплячись, акцентуючи смислові моменти. Після повторного прочитання розкажіть дитині про автора цього твору, а також про те, як і коли він написаний. Такий підхід полегшує сприйняття поезії і розвиває системне мислення. Обов'язково розгляньте з дитиною ілюстрації до вірша, і дайте відповідь на всі її запитання.

Потім прочитайте вірш ще раз. Тепер разом з малюком намалюйте схематичні малюнки до кожного або майже до кожного рядка вірша. А тепер можна приступити до заучування вірша, використовуючи підказки - схеми. Попередьте малюка, що цей твір ви будете вчити напам'ять, мотивуйте дитину на заучування.

Коли вірш буде вивчено, запропонуйте дитині зробити книгу віршів. Час від часу можна розглядати створену книгу, відтворювати вивчені раніше тексти. Це цікаве заняття дає дитині можливість бачити результати своєї діяльності, підтримувати літературний багаж і тренувати пам'ять.


 

Їхав лис через ліс,                         

Лисенятам капці віз.

Щоб соснові шишки,

Не кололи ніжки.